Border
Border
Border
Border
Back Contact (B)log Facebook

ilmselgelt.com

Contact

I'm happy to announce that since 2014 I've joined forces with Martin Veisman and co-founded design studio Ruum 414.   Valter Jakovski is a Graphic Designer & Art Director from Estonia. Below you'll find a selection of projects done before 2014.

My approach on graphic design is that it is always absolutely vital to get to the roots of the problem / message. I believe that the designer should be brought in to the process of solving any problem, as soon as possible – that way I can be sure that I understand the message the client is trying to communicate the same way the client does. People tend to forget, that a message without context is a sentence without meaning. Time + a curious mind = good solutions. Proven fact.

I have studied graphic design at Tartu Artschool and the Estonian Academy of Arts graphic design department. In 2011 & 2013 books designed by me were chosen to be one of the 25 most beautiful books created by Estonian graphic designers that year. I like bicycles, weird situations, cat pictures & and a good scratch on my back. Currently I work at Der Tank.

The search for interesting projects is never ending.

Ma olen veendunud, et graafilise disaini juures on kõige olulisem jõuda probleemi/sõnumi juurteni. Kui disainer kaasatakse tööprotsessi algusest peale saab olla kindel, et disainer mõistab kliendi sõnumit samamoodi nagu klient. Kiputakse ära unustama, et sõnum ilma kontekstita on lihtsalt sisutühi lause. Aeg + uudishimu = head lahendused. Tõestatud fakt.

 

Olen õppinud graafilist disaini Tartu Kunstikoolis ja Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonnas. Aastatel 2011 ja 2013 valiti minu raamatu kujundused 25 kauneima raamatu hulka. Mulle meeldivad jalgrattad, veidrad olukorrad, kassipildid ja hästi sügatud selg. Hetkel töötan Der Tankis.

 

Otsing uutele väljakutsetele ja põnevatele projektidele käib igapäevaselt.